KITSAB'ın Görev ve İlkeleri

KITSAB'ın Görev ve İlkeleri


Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği

Kısa adı KITSAB olan Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği, geniş anlamda bir meslek kuruluşu olup, 1974 yılında kurulmuştur.

Yasal statüye sahip olan KITSAB, 25/1978 ve 49/1989 ( Değişiklik) Turizm ve Seyahat Acenteleri Yasası kapsamında yer alarak; 66/1989 sayılı Kıtsab Yasası ile Kuzey Kıbrıs Turizmin’de resmi olmayan, ancak kendi kuruluş yasasına sahip ilk ve en önemli birlik konumuna gelmiştir.

Bu yasalar çerçevesinde, Turizm Bakanlığı’ndan işletme izinlerini alan turizm ve seyahat acentelerine KITSAB’a üye olma zorunluğu getirilmiştir.

Böylece KITSAB, turizmin gelişimine ve ülke ekonomisine katkı koyacak olan turizm ve seyahat acentelerinin faaliyetlerini bir düzen içerisinde sürdürmelerine olanak sağlamaktadır.

KITSAB’ın Görevleri ve İlkeleri:

  • Ulusal ve uluslararası pazarlarda gerekli bağlantıları kurmada üyeleri ile işbirliği içerisinde olmak ve gerekli iş bağlantılarının kurulmasında ve yeni pazarların bulunmasında üyelerine yardımcı olmak.
  • Turizm Bakanlığı ve üniversitelerle işbirliği içerisinde, turizm sektöründeki personelin eğitimi ve bilgi yenilenmesi ile ilgili seminer ve kurslar organize etmek.
  • Bakanlıklar, resmi devlet daireleri ve ulaşım kuruluşları ile temaslar, işbirliği görüşmelerinde bulunmak ve zaman içerisinde oluşabilecek sorunları çözmek.
  • Turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarla ilgili bilgileri ve yenilikleri toplamak ve üyelerine duyurmak.
  • Üyelerinin yurtdışında çalıştığı acentelerle, yurtiçi ve yurt dışı otellerle, hava yolları ve diğer gerekli görülebilecek tüm resmi ve özel kuruluşlarla doğabilecek sorunlara çözüm getirmek.
  • Yurt dışında yer alan fuar, sergi vb. ile ilgili olarak üyelerine duyuru yapmak ve katılımlarını organize etmek.
  • Ülke turizminin tanıtımı ve pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak ve etkinlikler düzenlemek.
  • Mesleki etik ve meslektaşlar arası dayanışmanın gerçekleşmesi ve devamını sağlamak.
  • Tüketici haklarını korumak ve haksız rekabeti önlemek.
  • Çevre sorunlarına karşı duyarlı olmak.