Girne

Girne


Girne kenti Kıbrıs Adasının kuzey kıyısındadır. Deniz kenarında yer alan kentin hemen gerisinde, Beşparmak sıradağlarının adanın iç bölgelerine geçişe imkan verdiği bir boğaz yer alır. Kentin kurulduğu nokta Beşparmak dağlarından doğan bir derenin oluşturduğu derin ve geniş bir vadinin içinde yer almakta ve doğal bir liman olmaya elverişli bir koyu merkez almaktadır. Bu konumu nedeni ile hem kentin su ihtiyacı karşılanmakta, hem korunaklı bir liman sayesinde ticari faaliyetler yürütülmekte, hem de kentin hemen gerisinde yer alan boğaz vasıtası ile iç bölgelere kolay ulaşılmakta idi.

Kent muhtemelen ilk olarak Akhalar tarafından M.Ö. 2. binyılın sonlarında kurulmuştur. Kentin erken dönemlerine ait veriler oldukça sınırlıdır. M.ö. 4. yüzyılın sonları ile 3. yüzyılın başları arasında, olasılıkla Girne limanına sığınmak üzereyken batan bir gemi ise kentin Hellenistik Çağına ait bir ipucu teşkil eder.